Åbent hus - 2008

Åbent hus - 2008


Hestestalden holdt åbent og i parken var der spillemænd, solskin og frokost.


Hestevognskørsel rundt i skoven med guidning af skovfoged Fritz V. Larsen.Se video:


Spillemænd


Hestevognskørsel