Parken
Corselitze hovebygning

Corselitze hovedbygning set fra havesiden

Dragebænken med ishuset i baggrunden
Åbent hus arrangement
Adam og Eva
Ishuset, hovedbygningen i baggrunden
Dragebænken

Parken


Parken er åben hver dag fra kl. 900 - 1800.


Ishuset


I parken ligger et fredet ishus fra slutningen af 1700-tallet.


Ishuse var datidens køleskabe.


Om vinteren isede man: d.v.s. man skar isblokke ud på søen og lagde dem ned på bunden i ishuset overdæket med halm.


På denne måde holdt isen til langt hen på sommeren.


Ishuse fandtes på de fleste herregårde, men kun ganske få er bevaret for eftertiden.


 

Skulpturer


Den litauiske billedskærer Julius Ubanavicius står for figuren af Adam og Eva og af "Ormebænken".
Toiletter


Der er kun adgang til toilet i hestestalden fra parken.Klik gerne på foto!