Øvrige

Rådyr på skovvej. Høvænge.

Øvrige



























Klik gerne på foto!










Andre billeder










Tilsyn af skovarbejdere.














Gennemhugning af eg.















Videre til næste opgave.